MANAGING COMMITTEE

( 2010 - 2011 TO 2014 - 2015 )

 
CHAIRMAN : Shri Nathuram D. Wagh
 
VICE-CHAIRMAN : Shri Shekhar A. Kadam
 
HON. SECRETARY : Shri M.G. Bangera
 
JT. HON. SECRETARY : Shri Rajendra (Rajesh) D. Sakpal
 
JT. HON. TREASURER : Shri Pradeep D.Patil
 
JT. HON. TREASURER : Shri Vinay N. Tendulkar
 
MEMBERS : Shri Somasunderan D. Nair
 
Shri Pradeep G. Parab
 
Shri Tushar N. Sakpal
 
Shri Mataprasad B. Tripathi
 
Smt. Meena R. Kakade
 
Shri Nandkumar M. Chavan (upto 31/5/2013)
 
Shri Arun C. Pradhan (upto 31/7/2013)
 
Shri Raghunath (Avdhut) V. Banavalkar (upto 31/8/2013)
 
Shri Vijaykumar M. Tendulkar (upto 31/1/2014)
 
RESERVED FOR SC/ST : Shri Rajkumar J. Sawant
 
WOMEN (RESERVE) CATEGORY : Smt. Ujwala V. Rane
 
: Smt. Josephine G. Gonsalves
 
DT/NT/SBC : Shri Vijay D. Jadhav
  • <
  • 1
  • >